Kì thực đây là điều đặc biệt chỉ có ở một trong các môn thuộc Phật giáo, đó là Mật tông. Bản thân tên gọi “Mật tông” đã nói lên đặc điểm về phương pháp tu hành của họ, đó là tu luyện trong bí mật….
1363237321781

Mới nhìn qua, hình tượng một vị Phật đang ôm một cô gái không mặc gì gây tò mò cho công chúng và gây tức giận cho các Phật tử. Thậm chí tra trên internet người ta không chỉ thấy một mà rất nhiều hình tượng theo kiểu như vậy, tìm hiểu kĩ hơn thì đều thấy đó là những tượng có từ thời xa xưa và dường như rất nghiêm túc. Tại sao lại có hiện tượng này và ẩn chứa sau đó điều gì bí ẩn hay dung tục?

Chỉ có trong tu luyện bí mật

Kì thực đây là điều đặc biệt chỉ có ở một trong các môn thuộc Phật giáo, đó là Mật tông. Bản thân tên gọi “Mật tông” đã nói lên đặc điểm về phương pháp tu hành của họ, đó là tu luyện trong bí mật. Tức là giống với hầu hết các môn tu hành không theo con đường tôn giáo, sự truyền thụ và quá trình tu hành thực sự của Mật tông được thực hiện trong bí mật. Những người tu công khai trong Mật tông đều chỉ được truyền thụ những phần rất hạn chế ở bề mặt và không thể đạt tới công phu cao thâm, số đông được coi như các Phật tử chứ không phải là những người chuyên tu.

Trong phương pháp tu hành Mật tông, khi tu đến một trình độ cao thâm mà khi ấy người tu đã đạt tới trạng thái không còn tâm sắc dục thì sư phụ sẽ truyền thụ cho họ bộ phận tu hành này, gọi là “nam nữ song tu”. Bởi vì nếu chưa đạt tới cảnh giới không còn tâm sắc dục thì khi thực hiện phương pháp này sẽ lập tức sang đường tà. Mục đích của nó là thông qua đặc tính thiên về âm của thân thể nữ và thiên về dương của thân thể nam mà bổ trợ cho nhau nhanh chóng đạt đến âm dương cân bằng. Việc thực hành bộ phận tu hành này được thực hiện trong bí mật nên không ảnh hưởng tới cuộc sống xã hội.

“Nam tả nữ hữu” là gì

Các môn tu luyện khác cũng đều có mục đích làm sao cho thân thể người ta đạt đến âm dương cân bằng, hơn nữa còn thông qua cơ chế tương tác âm dương để từ đan điền của người ta có thể sản sinh ra các loại sinh mệnh, thần thông và thuật loại. Nhưng ngoại trừ Mật tông, tất cả các môn tu luyện chân chính khác đều thực hiện bằng các phương pháp thông qua cơ chế diễn hóa của tự thân, bởi vì thân thể người vốn có cả âm dương tồn tại. Câu nói của người Việt là “nam tay trái, gái tay phải” chính là nói về tính chất âm dương trên thân thể mỗi người, tức là với người nam thì tay trái có tính dương, người nữ thì tay phải có tính dương, tay còn lại thì có tính âm.

Như vậy hình tượng “nam nữ song tu” ấy vốn nó là thể hiện của một phương pháp tu hành đặc biệt và cũng chỉ có duy nhất trong môn Mật tông thuộc Phật giáo. Đây cũng không phải là hình tượng có tính dung tục hay xúc phạm, nó cần được hiểu chính xác và cũng hoàn toàn không thể phổ biến ra xã hội và cũng không được truyền sang bất kì một môn tu nào khác.