Đây là cách mà xe ôtô ở Nhật Bản cúi đầu cảm ơn

Nếu những giá trị văn hóa có ý nghĩa nhân văn này được áp dụng ở Việt Nam thì thật tuyệt vời…

Một quyển sách vô giá

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook