Nguyên phó Giám Đốc Sở Y tế Bắc Giang: Những trường hợp Khỏi Bệnh Thần Kỳ khiến tôi phải tìm hiểu nghiêm túc…

Dưới đây là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Hà, nguyên phó Giám Đốc Sở Y tế Bắc Giang về con đường đến với Pháp Luân Đại Pháp của cô:

Một quyển sách vô giá

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook