Bạn đối xử với bố mẹ thế nào, sau này con cái bạn sẽ đối lại như thế

Cuộc sống là có nhân, có quả, hãy sống đúng lương tâm đạo đức của bậc làm con. Bạn đối xử với cha mẹ thế nào, con cái bạn sau này cũng sẽ đối với bạn lại như vậy…

Một quyển sách vô giá

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook