Trên đời này, có nhân ắt có quả…

Chỉ một sự quan tâm đơn giản sẽ tạo nên được làn sóng bất tận…
để rồi sau đó, nó sẽ quay trở về với chúng ta.

Nguồn: Tĩnh Tâm

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook