Phật Thích Ca nói về hoa Ưu Đàm trong truyền thuyết xa xưa

Ngài đã nhắc về truyền thuyết Hoa Ưu Đàm với các đệ tử của mình, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Liên Hoa Sắc và Mục Kiền Liên.

Theo TinhHoa

>> Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Hoa Ưu Đàm và Đức Chuyển Luân Thánh Vương

Một quyển sách vô giá

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook