Hà Nội – Chảo lửa của vùng Đông Nam Á

Bản đồ vệ tinh cho thấy Hà Nội và các tỉnh lân cận hôm nay đang ở đỉnh về nhiệt độ, cảm giác nóng, và tia bức xạ.
Hà Nội - chảo lửa vùng Đông Nam Á

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook