Lãng quên, thật đã lãng quên rồi

Lãng quên – thật đã lãng quên rồi, hết thảy con người trên thế gian, lãng quên nguồn gốc nơi thượng giới, mê mệt nhân gian chốn bụi phàm, vừa hay Đại Pháp truyền nhân thế, mau tỉnh cơn mê kịp lối về.

Lãng Quên

Thơ viết:

Lãng tử, lãng mạn, lãng đãng say
Lãng du ngày tháng, lãng quên đời
Quên cội quên nguồn, quên ước cũ
Luân hồi ba cõi, hận thiên thu.

Lãng tử phong trần, lãng tử ơi
Dừng chân, tôi nói một đôi lời
Nơi chốn trần gian này ta đã
Chờ gặp nhau chừng mấy vạn năm.

Mưa nắng giang hồ say bước chân
Lãng mạn si cuồng mộng tình nhân
Lãng du mê mải hồn nhiên mộng
Lãng đãng như mây theo gió ngàn.

Bạn – tôi một thuở nào phong nhã
Mấy kiếp anh hùng thiên sử ca
Cũng đã nhiều phen đời lận đận
Phong sương ấm lạnh thế nhân tình.

Chớ hoài say kịch, mê chẳng tỉnh
Kiếp này minh bạch chân tướng thôi
Nhắn bạn đôi lời: “Chân Thiện Nhẫn”
Pháp Luân Đại Pháp ở đây rồi”.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, tìm về cội nguồn chân thực của sinh mệnh.

Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia. Xin lưu ý: Phật gia là một hệ thống lớn gồm rất nhiều Pháp môn tu luyện, phần nhiều là bí mật và không có hình thức tôn giáo. Một bộ phận nhỏ trong hệ thống Phật gia chọn tu luyện theo hình thức tôn giáo, ví dụ như Phật giáo.

Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền không mang hình thức tôn giáo, không liên quan chính trị, thích hợp với mọi lứa tuổi, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Đại Pháp hiện có tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

(Vô Cố Nhân)

>> Lãng tử phong trần xa cố hương
>> Lãng mạn mơ màng giấc mộng hoa
>> Lãng đãng như mây theo gió ngàn
>> Lãng du mê mải hồn nhiên mộng

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook