Pháp Luân Công – Sự thật cần biết về Pháp Luân Đại Pháp.

Liệu Pháp Luân Công có thực sự tốt cho sức khỏe? Ngoài ra nhiều luồng thông tin trái chiều về môn tập: đi chùa, thờ cúng tổ tiên, chúng ta cần làm rõ qua những hình ảnh và con người thực tế. 1. Pháp Luân Công có thực sự tốt cho sức khỏe và tinh … Continue reading Pháp Luân Công – Sự thật cần biết về Pháp Luân Đại Pháp.