Thành tín là chính là đảm bảo cho an định xã hội.

Thời xưa, rất coi trọng đạo việc tu dưỡng đạo đức. Tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Trong đó, coi trọng nhất là tu dưỡng sự “thành tín”, hay sự thành thật. Nó được coi là đạo đức mang tính cơ bản.
 lang
 Lão Tử đã nói với các đệ tử:
Tri chi vi tri chi bất tri vi bất tri thị tri dã.
Có nghĩa là biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết thì cũng là biết vậy.
Cũng lại có câu: Quân tử sỉ kỳ ngôn nhi quá kì hành.
Nghĩa là người quân tử hổ thẹn khi hành động không bằng lời nói.
Lại cũng có những giai thoại liên quan đến việc thành thật.
 Phạm Trọng Yêm thời Bắc Tống, khi học ở Tuy Dương có quen biết một thầy phù thủy. Một ngày, thầy phù thủy bị mắc trọng bệnh nên đã cho gọi Phạm Trọng Yêm đến rồi nói :
Ta có một số bí quyết luyện kim thuật ở đây. Nhưng vì con ta còn quá nhỏ nên không thể truyền lại cho nó được. Vậy ta quyết định truyền nó lại cho ngươi.
Trọng Yêm nghe xong những lời cuối cùng đó, bèn cho bí pháp vào cùng với một ít bạch kim bỏ vào trong thư. Và sau khi giao phó cho Trọng Yêm thì thầy phù thủy cũng mất.
Ít năm về sau, người hầu cận của Hàm Trọng Yêm đã đưa con trai của vị thầy phù thủy năm xưa đến. Hàm Trọng Yêm nói với anh:
 Cha của anh đã từng luyện kim thuật rất huyền diệu. Khi cha anh mất, lúc ấy anh còn nhỏ nên đã trao bí quyết luyện kim thuật đó cho ta. Nay anh đã trưởng thành nên đã đến lúc ta trả lại bí quyết đó cho anh.
 Hàm Trọng Yêm đã đưa phong thư được bỏ vào bạch kim và bí quyết đó cho con trai của thầy phù thủy. Phong thư vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng một lần được mở ra.
Sau đó, con trai Hàm Trọng Yêm là Hàm Thuần Nhiệm tiếp tục thừa kế nguyện vọng của cha làm sứ quan ở Lạc Dương. Hàm Thuần Nhiệm đối với mọi người đều nhân từ và trung thực, trị an của cả vùng đất đó rất tốt, nạn trộm cắp cũng không có.
 Có lần, một ông lão sống trong vùng đang ngồi trong nhà thì một người quen đến và nói:
– Nhà ông có một con bò vàng bị bắt trộm.
Nhưng ông lão vẫn im lặng không nói gì, cũng không hành động gì cả. Một lúc sau, lại có một người khác đến báo cho ông rằng bò của ông đã bị mất trộm. Ông lão vẫn trả lời một cách lạnh lùng:
– Không cần tìm cũng được, chắc là ai đó chơi xấu nên đã giấu nó đi rồi đó.
Người trong làng thấy vậy bèn hỏi ông lão:
– Con bò nhà ông bị mất cắp, mọi người báo cho ông mấy lần rồi tại sao ông không làm gì cả?
Ông lão mỉm cười rồi nói:
– Có Hàm đại nhân ở đây, ai dám làm chuyện đó nhất định không làm được. Một lúc sau, quả đúng theo dự đoán của ông lão, con bò đã quay trở lại.
 Vạn vật trong trời đất sinh ra đều mang chữ “Chân” không giả dối, đặc trưng là tự cường bất tức. Người xưa gọi đặc tính này là “thành” trong chân thành, hay thành tín.Ý rằng trong ngôn từ hành động của con người nên phải như vậy. Người thành thật là gần với đạo trời, người làm điều chân thật là gần với đạo làm người. Việc học tập tu dưỡng đạo đức của người xưa một cách chân thật là điều cần thiết cho một xã hội an định và gần với đạo. Cũng là nền tảng cho hạnh phúc thực sự của con người.
Trang Nhung

Một quyển sách vô giá

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook