Tôi và bạn có duyên

Vạn nẻo đường đời muôn lối qua, ta gặp nhau dẫu chỉ trên miền Net, cũng chẳng biết tên hay là tuổi, chỉ thấy nhau qua lối mạng đi về, dẫu chỉ thế vẫn là duyên đặc biệt, để trao nhau một câu hứa muôn đời, một câu nhắc nhau về Chân – Thiện – Nhẫn, bạn nhớ chăng hay đã quên rồi?

up

Cảnh đời là cảnh chiêm bao
Từng cơn mộng nhỏ cột vào mộng to
Cuộc đời những nghĩ cùng lo
Có hay chăng cũng chỉ màn kịch thôi
Một đời diễn thử một vai
Trải bao nhiêu lớp chờ phiên hạ màn
Oan khiên nghiệp chướng ngập tràn
Thế gian đã điểm canh giờ gọi tên
Đừng quên Đại Pháp bạn ơi
Chờ bao đời đã đến ngày gặp đây
Kìa “Chân – Thiện – Nhẫn” thật hay
Dễ mà Khó vậy, cũng là tùy duyên
Bước vào Tu Luyện, mừng thay
Không thì hãy giữ một niềm “tri âm”
Người mang thành ý thành tâm
Niệm “Chân Thiện Nhẫn” phúc lành Trời ban
Bạn ơi xin nhớ bạn ơi
Một câu Thần Chú cứu đời, độ nhân:

“Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”

Chín chữ là Pháp Bảo
Là câu chú phi thường.

Bạn nghĩ sao cũng được
Nhưng xin nhớ một điều
Chiều tương lai của bạn
Rốt cuộc hướng về đâu?

Dẫu người ngu kẻ trí
Cũng chỉ đều cùng mê
Dễ gì ai nhận biết
Khi tan kịch, rơi màn!

Bạn với tôi vừa đã
Gặp, trao một chút duyên
Nhắc người Chân – Thiện – Nhẫn
Là ân kết giao tình.

(Vô Cố Nhân)

@ Pháp Luân Đại Pháp, cũng gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia (không phải Phật giáo vốn chỉ là một bộ phận nhỏ trong các hình thức tu luyện Phật Pháp). Pháp Luân Đại Pháp không tôn giáo, không chính trị, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

>> Giải mã bí ẩn câu “Thần Chú” kỳ diệu

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook