Nửa hồn trông mong

Một đời trải mấy phong sương, con đường nhân thế biết bao nhiêu tình, hoa xinh mấy độ hoa tàn, bướm ong mấy bận hoang đàng mê si, chỉ vì say đắm tình tang, chữ rằng ‘Lãng Mạn’ nửa hồn bâng khuâng, nửa hồn kia vẫn trông mong,  chờ mong giải thoát cơn mê kiếp người.

LM

Một đời lãng mạn phù hoa
Một cơn mộng mị trầm kha kiếp người
Phong sương mấy độ luân hồi
Rong chơi nhân thế nhiều phen đọa đầy
Vừa hay ta thấy bên trời
Pháp Luân Đại Pháp mở ra đường về.

“Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia (Xin lưu ý là Phật gia, chứ không phải Phật giáo vốn chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong các hình thức tu luyện Phật Pháp). Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền không mang hình thức tôn giáo, không liên quan chính trị, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Đại Pháp hiện có tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.”

(Vô Cố Nhân)

>> Ngàn năm ta đã chờ mong

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook