Luân Hồi vốn là một khái niệm quen thuộc với người phương Đông nói chung nhưng lại không phải là điều mà bất cứ người Thiên Chúa giáo nào cũng có thể hiểu được bởi những nguyên nhân mang tính Lịch sử. Người Kitô Hữu thường không tin có luân hồi và tái sinh, nhưng ngay các câu chuyện giữa Chúa Jesus và môn đệ được ghi lại bởi Thánh Kinh đã tiết lộ DẤU VẾT LUÂN HỒI.
Hình minh họa: Internet

Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Con Người là ai?”, các môn đệ thưa: “kẻ thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, có người lại cho là Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ” (Mt 16,13-14).

Như vậy là trong quan niệm của người Do Thái thời Chúa Giêsu rõ ràng có chỗ đứng cho việc tái sinh. Vào thời Chúa Giêsu, lúc Ngài hỏi các môn đệ, thì Gioan Tẩy Giả, Êlia, Giêrêmia và các tiên tri khác đều đã chết, thế nhưng người ta lại bảo Chúa Giêsu có thể là một trong các vị ấy. Ðiều đó rõ ràng có nghĩa là dân chúng Do Thái thời đó quan niệm có tái sinh, cụ thể là một trong các vị tiên tri kể trên tái sinh trở lại làm Chúa Giêsu. Và đương nhiên quan niệm đó không phải chỉ có vào thời Chúa Giêsu, có thể nó đã bắt nguồn từ xa xưa. Nhưng đấy chỉ quan niệm của dân chúng. Còn quan niệm của Chúa Giêsu thì sao? Có đoạn thánh kinh nào nói rằng Ngài cũng quan niệm như thế? 

Ðoạn Tin Mừng Mt 17,9-13 trả lời cho câu hỏi đó.Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Sao các Kinh Sư lại nói Êlia phải đến trước?”. Người đáp: “Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi việc. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn đối xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ như thế”. Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về Gioan Tẩy Giả.Trong Mt 11,14 Chúa Giêsu xác nhận Gioan tẩy Giả chính là Êlia: “Nếu anh em chịu tin lời tôi, thì Ông Gioan chính là Êlia, người phải đến”.

Trong Lc 1,17 Thiên Sứ tiên tri cho ông Dacaria về Gioan, con của ông sẽ sinh ra: “Cháu sẽ đi trước mặt Người (Thiên Chúa), đầy thần khí và uy quyền của ngôn sứ Êlia”. 

Vì muốn phủ nhận thuyết tái sinh, các nhà chú giải Thánh Kinh Kitô Giáo đã chú giải các câu đó theo nghĩa bóng. Ðang khi những lời Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể thì các nhà chú giải Công Giáo lại chủ trương theo nghĩa đen, còn các nhà chú giải Tin Lành lại chủ trương theo nghĩa bóng. Bóng hay đen dường như cũng tùy theo quan điểm có sẵn của mình! Người Phật Giáo khi đọc những đoạn thánh kinh này thì thấy rõ ràng chính Chúa Giêsu cũng mặc khải rằng có sự tái sinh.
Nguồn: https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/chinhket/luanhoi.htm