Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói gì về Pháp Luân Công

Hiện nay thật dễ dàng bắt gặp mọi người tập Pháp Luân Công ở các công viên Việt Nam, vậy hiệu quả thực sự của môn này thế nào? Trên thế giới có nhiều người học Pháp Luân Công không? Chúng ta hãy cùng xem câu trả lời của giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Ảnh: … Continue reading Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói gì về Pháp Luân Công