Học thuyết tiến hóa của Darwin đang được truyền tụng và công nhận như là một điều đương nhiên trong giới khoa học kỹ thuật hiện đại. Trong các môn học xã hội chúng ta được học rằng “tổ tiên của loài người là khỉ được xuất hiện vào 7 triệu năm trước”. Thuyết này đã phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của Thần. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học gần đây đã lật đổ lý thuyết này.

be ngu

Ông Mask Stoeckle của trường đại học Rockefeller, New York, Mỹ cùng với ông David Thaler của trường đại học Basel, Thụy Sĩ đã làm một cuộc điều tra kỹ lưỡng thanh mã vạch DNA trên 5 triệu những mảnh ghép gen được rút ra từ DNA của 100 ngàn loài sinh vật từ ngân hàng dữ liệu gen (genbank) của Mỹ.

Kết quả phát hiện ra chứng cứ biểu thị việc hầu hết động vật đã xuất hiện vào khoảng gần thời kỳ với con người. Và chính xác là 90% loài sinh vật tồn tại trên trái đất hiện tại bao gồm cả con người đã xuất hiện vào 1 triệu đến 2 triệu năm về trước.

Ông Thaler đã nói với AFP “kết quả thật kinh ngạc, bản thân tôi cũng đã thử bác bỏ gay gắt điều đó”.

Bằng chứng của kết quả này là không có biến thể trong cái gọi là “đột biến gen trung tính”. Một đột biến gen trung tính là có sự thay đổi nhỏ ở mức độ phân tử xảy ra bên ngoài các thế hệ, có thuyết cho rằng sự tiến hóa phân tử xảy ra khi nó được cố định trong quần thể. Bằng cách điều tra xem có bao nhiêu đột biến di truyền này đang xảy ra thì có thể xác định thời gian gần đúng khi loài đó được sinh ra.

Có giả thuyết cho rằng hầu hết sinh vật tồn tại trên trái đất từ trăm triệu năm 2 trăm triệu năm về trước đã được xuất hiện vào gần như một thời kỳ và có giả thuyết cho rằng những sinh vật đã tồn tại trước đó đã bị “xóa sổ” bởi một thiên tai.

dna

Hơn thế nữa, từ nghiên cứu này cho thấy “Trong giới sinh vật đều có ranh giới di truyền rất rõ ràng và cũng không có loài trung gian giữa hai loài”. Thực tế là Darwin cũng đã chủ trương rằng “loài trung gian” là không tồn tại, tóm lại quá trình tiến hóa từ khỉ thành người hay cái gọi là “vượn người”là hoàn toàn không tồn tại.

co the

Ông Taller nói với AFP, “Chẳng phải là Darwin cũng bối rối về việc nên phải chắc chắn có loài trung gian sao” .

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Human Evolution, một tạp chí chuyên ngành về sự tiến hóa của con người.

dịch từ: Epoch Times Japan