Chỉ một sự quan tâm đơn giản sẽ tạo nên được làn sóng bất tận…
để rồi sau đó, nó sẽ quay trở về với chúng ta.

Nguồn: Tĩnh Tâm