Cuốn sách “Các Thế Kỷ” của Nostradamus và lời tiên tri về mổ cướp nội tạng (P.2)

Cuốn sách “Các Thế Kỷ” của Nostradamus và lời tiên tri về mổ cướp nội tạng (P.2)

Cuốn sách “Các Thế Kỷ” của nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus là một trong số rất nhiều dự ngôn về tương lai của lịch sử nhân loại với độ chính xác phi ...

Cuốn sách “Các Thế Kỷ” của Nostradamus và lời tiên tri về mổ cướp nội tạng (P.1)

Cuốn sách “Các Thế Kỷ” của Nostradamus và lời tiên tri về mổ cướp nội tạng (P.1)

Cuốn sách «Các Thế Kỷ>>> (Les-Centuries) của nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus là một trong số rất nhiều dự ngôn về tương lai của lịch sử nhân loại với độ chính xác ...

Hàng loạt dự ngôn, tiên tri, hiện tượng siêu thường đều nói tới một đại sự (Phần 3)

Hàng loạt dự ngôn, tiên tri, hiện tượng siêu thường đều nói tới một đại sự (Phần 3)

Dù cách biệt bởi địa hình, văn hóa, tín ngưỡng… thế nhưng, trong thần thoại và truyền thuyết của rất nhiều các quốc gia khác nhau đều đề cập đến một sự kiện mang tính ...

Hàng loạt dự ngôn, tiên tri, hiện tượng siêu thường đều nói tới một đại sự (Phần 2)

Hàng loạt dự ngôn, tiên tri, hiện tượng siêu thường đều nói tới một đại sự (Phần 2)

Trong thần thoại và truyền thuyết của các quốc gia cũng như tôn giáo, tín ngưỡng đều đề cập đến một trận Đại Hồng Thủy và tất cả đều trùng khớp với nhau. Tương tự, ...

Hàng loạt dự ngôn, tiên tri, hiện tượng siêu thường đều nói tới một đại sự (Phần 1)

Hàng loạt dự ngôn, tiên tri, hiện tượng siêu thường đều nói tới một đại sự (Phần 1)

Trong thần thoại và truyền thuyết của các quốc gia cũng như tôn giáo, tín ngưỡng đều có đề cập đến một trận Đại Hồng Thủy và hoàn toàn trùng khớp. Tương tự, có một ...

Đức Phật giảng về viễn cảnh thời Mạt Pháp: Ma quỷ đội lốt thầy tu, sư tăng vô đạo

Đức Phật giảng về viễn cảnh thời Mạt Pháp: Ma quỷ đội lốt thầy tu, sư tăng vô đạo

Cách đây hơn 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn, sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ Mạt pháp thì Phật Pháp mà ngài truyền ...

Bài Mới Đăng

End of content

No more pages to load