Và từ thời khắc này tôi có thể làm gì cho bạn đây? Thưa các bạn độc giả của tôi, hôm qua tôi vẫn lười biếng không kịp viết ra bài này, còn giây phút này đây tôi nghĩ việc tôi có thể làm là kịp thời viết ra và chia sẻ với các bạn những thể ngộ trong nội tâm mình. Ở nơi thế gian lạnh giá, điều chúng ta có thể làm không phải là oán hận, mà là thức tỉnh; giống như một sinh mệnh có thể tự xét bản thân, đó mới là sinh mệnh xuất sắc nhất, là ánh mặt trời chói lọi, huy hoàng và vĩnh hằng.

https://www.youtube.com/watch?v=k1mmOHq9fyU