Khi nhìn thấy những dải núi ken dầy như này bạn có cảm thấy nó là hoạt động địa chất ngẫu nhiên mà hàm ẩn như kết quả của một thao tác đầy chủ ý.