Nhà thơ Lý Bạch từng nói:

“Sống như khách qua đường

Chết như người trở về

Trời đất  như ở trọ

Bi ai bụi đất xưa”

Nhân sinh đau khổ lại ngắn ngủi, như ngựa chạy qua song cửa, khiến người ta u buồn, có người một đời trắc trở khổ lụy, vậy cứu cánh cuộc đời là vì cái gì?
Gần 20, 30 năm nay, giới y học tâm lý phương Tây đối với vấn đề luân hồi rất quan tâm nghiên cứu, chủ yếu là phương pháp nghiên cứu ghi nhận người thí nghiệm dẫn đường tiến vào tương tự với trạng thái thôi miên khi đả tọa nhập định của Phật gia, xem lại một đời hay thậm chí bờ bên kia thế giới giữa lúc chuyển thế. Những nhà nghiên cứu phát hiện, người ta một đời thực ra là được sinh mệnh cao tầng an bài rồi, những an bài đó thậm chí là được đồng ý của người chuyển sinh.

biển nhật lệ

Ví dụ như Dr. Michael Newton từng dùng phương pháp thôi miên nghiên cứu thế giới tinh thần lúc chuyển thế, trong hai cuốn “ hành trình của tâm hồn” và “ tiền định của linh hồn” miêu tả rất nhiều tiền lệ. Ông phát hiện, một số người một đời được an bài chết vì bệnh, hoặc bị giết chết, tai họa, anh ta được biết trước. Bi kịch trong cuộc đời đều không sai về thời gian, địa điểm mà phát sinh sự việc không mong muốn, tất yếu đều có nhân duyên đầy đủ. Mục đích của những an bài này thường là bồi hoàn những nợ nần kiếp trước, hoặc trong khổ nạn mà rèn luyện linh hồn, thậm chí là nghịch cảnh để người đó có cơ hội thăng hoa.

Trong một ví dụ, cái chết của một người được thôi miên kiếp trước là trong trại Phát xít. Người này và 3 người khác tự nguyện chuyển sinh thành nữ giới người Do Thái, vào năm 1941, họ từ Munich bị bắt tới trại tập trung, đều bị giam trong cùng một phòng. Đây là an bài cả một đời. Cô gái trẻ một đời đã chết năm 1943, lúc đó mới 18 tuổi.  Trong trại tập trung cô luôn cố gắng chăm sóc đến những đứa trẻ và chúng còn sống cho đến giờ. Cô đã dũng cảm hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trong một ví dụ khác, kiếp trước của một người được thôi miên là nữ giới, sau hai năm kết hôn cô chết ở một nông trường Đức Châu. Trong lần chuyển thế trước, cô chấp nhận 3 kiểu chết : lần thứ nhất cô bị chết do đạn lạc của hai người say rượu bắn nhau, lần thứ hai là ngã từ lưng ngựa xuống mà chết, lần nữa bị chết đuối. Sinh mệnh này đã chọn lựa phương thức rời khỏi cuộc sống như thế. Cô chọn sau hôn nhân 2 năm rồi rời bỏ thế tục vì nguyên nhân chồng cô trong đời ấy muốn trải qua thống khổ khi mất đi người mình rất thương yêu, và lấy điều đó để trả lại nghiệp nợ trong đời trước, để học bài giáo huấn này. Sự lựa chọn của cô ấy hoàn toàn là vì chồng cô trả nợ và thăng hoa.

Người viết nhìn lại những ví dụ này thật sự không phải là nói khổ nạn của người ta trong số mệnh đã chú định và không cần thương cảm. Ngược lại, mỗi người trong thế gian này đều có nghĩa vụ hết sức ngăn chặn ác đề cao thiện, duy trì chính nghĩa và bảo vệ sự thiện lương. Những người thấy chết không cứu, vui vẻ với tai họa người khác, rơi xuống giếng còn ném đá đều phạm tội, ắt kiếp sau bồi hoàn tội lỗi.

Từ tầng thứ cao hơn nhìn thế gian, chúng ta cũng có thể thấy việc gì đều có an bài đầy đủ trong đó, đều không ngẫu nhiên. Đây cũng là một người tu luyện đến một tầng thứ nhất định, có thể thấy những an bài, với tương lai có thể báo trước. Đây chính là túc mệnh thông.

Vương Dũng
Dịch từ Xinsheng.net