Trăm năm một kiếp con người, buồn vui sướng khổ khóc cười nhiều phen, chân quen lạc lối trần gian, ngàn năm bước mỏi chừng quên đường về, nguyện thề xưa nhớ gì chăng? Rằng nay đã điểm canh giờ gọi tên. Hỡi người, xin nhớ đừng quên: Vạn năm một thuở thênh thang cổng trời…

NGÀY VỀ KHÔNG XA

Vừa khi chuyển sinh nơi cõi người
Chẳng ai còn nhớ chốn quê xưa
Từ lưu lạc bôn ba trần thế
Ai cũng hôn trầm một cơn mê.

Miền quê thủa xưa nơi cõi trời
Hỏi ai còn nhớ đến hay chăng
Ngàn năm vạn năm qua một thoáng
Mang kiếp con người vốn phù du.

Đời như con sông dài
Chảy đi không quay lại
Người mãi trôi theo dòng mê lũ
Hỏi làm sao quê cũ ta về.

Người ơi người hay chăng câu thề
Thủa xưa nguyện ước xuống nhân gian
Chờ Pháp Luân Thánh Vương
Truyền Pháp nơi cõi người
Mang hy vọng rất mới
Của vũ trụ tương lai.

Hỏi ai mau quên rồi
Thời gian đang linh nghiệm
Chuyển Pháp Luân đã truyền cõi thế
Phá cơn mê hồng hoang
Pháp Luân Công độ nhân
Kìa Chân Thiện Nhẫn
Cải biến.. khung trời…

Người ơi người hay chăng hỡi người
Giờ đây Đại Pháp đã ân ban
Ngàn năm vạn năm nơi trần thế
Ngày quay về nay đã không xa.

@ Pháp Luân Đại Pháp, tên thường gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện Phật gia (không phải Phật giáo). Pháp Luân Đại Pháp không tôn giáo, không chính trị, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

Vô Cố Nhân

>> Vạn năm một thuở thênh thang cổng trời