nhuc-than-bat-hoai

Đây là tượng nhục thân bất hoại nổi tiếng của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, tự Đạo Chân và thiền sư Vũ Khắc Trường, tự Đạo Tâm tại chùa Đậu.

Hiện tượng thân thể bất hoại qua hàng trăm, hàng ngàn năm của những người tu luyện là vấn đề gây tò mò và chưa có lời giải thuyết phục. Không chỉ có trong giới tu luyện Phật giáo Đông phương và còn có cả trong giới tu sĩ Tây phương cũng xuất hiện hiện tượng này. Ngày nay, người ta đưa ra nhiều lời giải thích cho hiện tượng này, tuy nhiên đây là vấn đề của giới tu luyện cho nên chúng ta cần đứng từ góc độ tu luyện kết hợp với ngôn ngữ của khoa học hiện đại mới có thể lý giải được rõ.

Khái niệm thời không

Tu luyện có hai trường phái chính là trường phái Phật và trường phái Đạo. Trong học thuyết âm dương ngũ hành của Đạo gia, tất cả các loại vật chất, gồm cả thân thể người đều do ngũ hành cấu thành lên, đó là nói về vũ trụ ở không gian vật chất này. Khái niệm không gian vật chất khác chính là nơi mà cấu trúc của vật chất không theo nguyên lý ngũ hành nữa, và có vô số các không gian với kết cấu vật chất khác nhau.

Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì năm loại vật chất cơ bản ấy tương đương với năm nhóm nguyên tố. Mà trong cấu trúc hóa học của các nguyên tố thì sự phân biệt nằm ở cấu trúc của nguyên tử, bao gồm các hạt electron, proton và notron, tức là các nguyên tố là khác nhau khi có số proton khác nhau. Vậy nếu giả định loại vật chất nào mà cấu trúc hóa học của nó chỉ dừng ở cấp hạt proton, nơtron hay electron mà không tổ hợp lên thành nguyên tử thì không còn sự phân biệt các nguyên tố nữa, nói cách khác là lúc đó phạm vi của thuyết ngũ hành không còn đúng nữa. Khái niệm không gian vật chất khác chính là nơi mà cấu trúc của vật chất không theo nguyên lý ngũ hành nữa, và có vô số các không gian với kết cấu vật chất khác nhau.

Còn về khái niệm về thời gian, nó cũng không phải là khái niệm cố định. Ở không gian vật chất này, nếu nói đơn giản thì thời gian chẳng qua là tốc độ di chuyển của các hành tinh, gồm cả trái đất. Như vậy, nếu giả định có nhân tố nào đó trong vũ trụ tác động đến tốc độ quay của các hành tinh thì thời gian ở không gian này sẽ thay đổi. Khái niệm thời gian ở không gian khác cũng tương tự, nó phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc và cơ chế tương tác của vật chất trong không gian đó, và tốc độ thời gian của mỗi không gian vật chất khác nhau là khác nhau. Hiện tượng các nhà du hành vũ trụ trở nên trẻ hơn chính là do họ sinh sống thời gian dài ở vị trí mà tốc độ thời gian chậm hơn trên mặt đất

Chuyển hóa nhục thân thành “ra khỏi ngũ hành”

Trong giới tu luyện có một câu nói là “ra ngoài ngũ hành”. Đó là nói về việc trong quá trình tu luyện có xuất hiện hiện tượng mà cấu trúc vật chất của thân thể người tu luyện đã dần dần chuyển hóa sang dạng vật chất của không gian khác, không còn cấu trúc vật chất ở cấp phân tử hay nguyên tử để cấu thành lên tế bào như thân thể bình thường nữa, tức là thân thể đã “ra ngoài ngũ hành”. Do vậy nó không còn chịu sự tác động của tốc độ thời gian cũng như các yếu tố sinh hóa của không gian này. Mặc dù bề mặt và tính chất vật lý của nhục thân vẫn biểu hiện như thân thể bình thường nhưng bản chất vật chất của nó đã hoàn toàn thay đổi. Nếu đem đi phân tích người ta sẽ không còn thấy nguyên tố nào ở đó, tức là không còn ở trong ngũ hành nữa, bởi vì nó đã chuyển hóa thành dạng vật chất của không gian khác. Nếu có thể kiểm định đo đếm năng lượng của vật chất nhục thân này cũng sẽ thấy nó có năng lượng cao hơn bình thường rất nhiều.

Trong Mật tông Tây Tạng, các cao tăng lại có thể chuyển hóa thân thể hoàn toàn thành một luồng ánh sáng, gọi là “quang hóa”. Hiện tượng này ngay trong thế kỉ 20 cũng được nhiều người, trong đó có cả quan chức chính quyền Trung Quốc ghi nhận. Kì thực có vô số các không gian khác với đặc điểm vật chất khác nhau, cho nên các phương pháp tu luyện có thể chuyển hóa thành các dạng vật chất ở không gian khác một cách đa dạng.

Vậy cơ chế chuyển hóa thân thể đó như thế nào?… Trong tu luyện có một cơ chế gọi là “chu thiên”, tức là trong thân thể hình thành các dòng năng lượng vận chuyển. Ban đầu nó dựa trên các đường kinh lạc rồi dần dần nới rộng ra, đồng thời đánh thông các điểm nối với không gian khác – chính là các huyệt vị. Theo thời gian, người tu luyện đặt công phu vào tu tâm và luyện động tác, thì cơ chế diễn hóa của môn pháp ấy sẽ chuyển hóa thân thể sang dạng vật chất không gian khác. Khi đến đỉnh điểm thì toàn bộ thân thể của người tu luyện sẽ chuyển hóa thành dạng vật chất của không gian khác.

Các môn tu luyện có chuyển hóa nhục thân thành dạng vật chất không gian khác (cũng gọi là “tu mệnh”) thường thuộc trường phái Đạo, họ cũng thường tu luyện bí mật nên xã hội đời thường ít khi biết rõ. Trong tu luyện Phật giáo thông thường không “tu mệnh” mà là niết bàn, tức là nhục thân hoại đi như người bình thường. Một số ít các trường hợp để lại nhục thân bất hoại như trên trong tu luyện Phật giáo và một số khác trong tu luyện của tôn giáo ở phương tây là các trường hợp đặc biệt, có lẽ cũng sự sự an bài của quy luật vũ trụ nhằm lưu truyền cho hậu nhân một chứng cứ rõ ràng về sự siêu thường của tu luyện. Thông qua đó người ta nếu có tâm hướng thiện và mong muốn tu luyện thì có thể đạt được những thành quả vượt khỏi những giới hạn của cuộc sống thế gian.

Chính lại một số nhận thức về hiện tượng “nhục thân bất hoại”

Hiện nay cách gọi phổ biến tại Việt Nam về hiện tượng này là “tượng táng”, chúng tôi cho rằng không nên gọi như vậy. Bởi vì “táng” là việc xử lý xác người, dành cho người thường khi chết, ở đây là các cao tăng, nếu họ tu thành đắc Đạo thì cái chết không thực sự diễn ra mà nguyên thần của họ sẽ về Phật quốc, không còn trong luân hồi, chỉ là phương pháp tu ấy không mang theo thân thể nên nhục thân để lại như vậy.

Có nhà khoa học kết luận rằng tuổi của một trong hai vị cao tăng này là khoảng 40, kì thực việc xác định tuổi theo các phương pháp thông qua phân tích nhục thân là không thể. Bởi vì quá trình chuyển hóa thân thể sang dạng vật chất không gian khác bắt đầu từ khi hòa thượng đó còn trẻ và từ đó cũng làm chậm, tiến đến dừng sự lão hóa lại. Do vậy nhục thân sẽ có đặc điểm như của một người còn tương đối trẻ, mặt khác thành phần hóa học của nhục thân thì nó đã không còn là dạng vật chất như bình thường nữa nên cũng không thể kiểm định bằng cách phân tích thành phần hóa học của thân thể đó.

Về phần nhục thân bất hoại, hiện nay cũng gọi là “xá lợi toàn thân” cũng không đúng. “Xá lợi” hay “xá lị” là nói về “đan”, là một loại vật chất không gian khác kết ở dạng hạt trong quá trình tu luyện. Mục đích, cơ chế tạo thành và đặc điểm vật lý của xá lợi ấy hoàn toàn khác với nhục thân bất hoại, mặc dù cũng là một loại vật chất không gian khác.