Bạn có nghĩ những người sống ở khu chung cư nhỏ này lại tự chủ hoàn toàn thực phẩm cho mình theo một cách rất nhân văn trong mối quan hệ “tình làng nghĩa xóm” trong cộng đồng…