Từ pháp lý vũ trụ mà nhìn nhận, thì nhân gian không phải là nơi để con người tiêu dao hưởng lạc, mà chính là nơi để trả nợ, để đề cao tâm tính và tinh lọc tâm hồn, sớm có ngày trở về quê hương không buồn không lo chân chính, đây mới chính là sự thật của một đời người.

Như thế xem ra, từ quan hệ giữa không mặc áo cà sa và phiền não không nguôi, làm sao để tâm hồn đang chất chứa nhiều nỗi buồn phiền như vậy có thể thay đổi; xem những chuyện phiền não là cơ hội để để cao tâm tính, mới chính là điều then chốt.

Nguồn: Tân sinh tiếng trung