Bạn ơi! Bạn ơi!

Bạn mệt mỏi trên đường đời của bạn sao

Nghỉ một chút nghe tôi hát một bài

Nghỉ một chút nghe tôi hát một bài…

Bạn ơi! Bạn ơi!

Bạn mệt mỏi trên đường đời của bạn sao?

Nghỉ một chút nghe tôi hát một bài

Những chú chim đang hót ríu rít ngân ca trên bầu trời

Những nhành cây đung đưa lắc lư gọi chào bên vệ đường

Những hòn đá trên đường nằm lắng yên bất động ở đấy

Làn gió ấm áp dịu dàng thổi từng làn ôn hòa

Hỏi rằng chúng đang làm gì vậy?

Chúng đang ân cần thăm hỏi bạn

Hỏi rằng chúng đang làm gì vậy?

Chúng đang thăm hỏi bạn

Bạn tôi ơi!

Đừng quá vội vàng lạnh lùng rời đi ơ thờ

Nghỉ một chút nghe tôi hát một bài

Tôi và bạn hữu duyên

Vạn vật đều có linh

Tôi và bạn hữu duyên

Vạn vật đều có linh

Những chú chim đang hót ríu rít ngân ca trên bầu trời

Những nhành cây đung đưa lắc lư gọi chào bên vệ đường

Những hòn đá trên đường nằm lắng yên bất động ở đấy

Làn gió ấm áp dịu dàng thổi từng làn ôn hòa

Hỏi rằng chúng đang làm gì vậy?

Chúng đang hát vang lời “Chân”

Hỏi rằng chúng đang làm gì vậy?

Hát vang “Thiện” Hát vang “Nhẫn”

Bạn tôi ơi!

Đừng quá vội vàng lạnh lùng rời đi ơ thờ

Nghỉ một chút nghe tôi hát một bài

Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn!

ScreenHunter_261