Theo Foxnews Tổng thống Donal Trump đã đăng một video thông qua tài khoản Twitter của ông và điểm qua các mặt hàng mang nhãn hiệu ” Made in American”. Chúng ta đã biết chủ thuyết của tổng thống là “Make Ameriacan Great Again”.  Và ông đang thực hiện điều đó. Trung Quốc đang là công xưởng của thế giới và đang đụng độ mọi mặt với Mỹ. Tình hình tiếp theo sẽ ra sao?

      Hãy xem sự chuyển dịch của các nhà sản xuất!!!