Cuộc đời dường như bế tắc khi cô phải chịu đựng những đớn đau bệnh tật triền miên. Cô giáo tiếng anh nỗ lực vươn lên đi tìm con đường sống ấy đã may mắn đến được với Đại Pháp và Phật Pháp vô biên đã biến đổi cuộc đời cô như thế nào, chúng ta hãy tìm hiểu câu chuyện qua lời kể của cô giáo.