Ben Smith

Ben Smith là một doanh nhân buôn bán bất động sản tại Brisbane, Australia, năm nay 38 tuổi anh đã tu luyện Pháp Luân Công được 14 năm.

Ben Smith nói, sau khi tu luyện, anh cảm nhận rất rõ ràng sự cải thiện rất lớn của sức khỏe. Anh nói: ” Trong quá khứ tôi hay có bệnh, cảm cúm nặng, từ khi tu luyện Pháp Luân Công những bệnh này đều biến mất, thân thể như có thể tự chữa, hệ miễn dịch của tăng cường rất lớn, cơ bản là không cần đến bệnh viện, đối với tôi mà nói, đây là một biến hóa kinh người.”

Nói đến công việc, anh nói: ” Tôi tự kinh doanh làm ăn. Tôi phát hiện tuân theo ” Chân, Thiện, Nhẫn”( nguyên tắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) trong sinh hoạt, thì trong sự nghiệp có ảnh hưởng sâu rộng”.

Ben Smith nói, tuân theo Chân, khiến anh thu được thanh danh tốt đẹp, với công việc khởi tác dụng tích cực. ” Tại chỗ làm và người cộng tác, tôi lấy liêm chính mà nghe, chú trọng sự thật và chân tướng sự việc, thu được sự kính trọng của mọi người.”

Tuân theo Thiện,có thể hiểu được người khác, đối đãi thiện lành với họ, đầu tiên nghĩ đến người khác trước, và việc này có ích lợi phi thường trong quan hệ giữa tôi với người khác và xây dựng lên mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân với nhau trong hệ thống.”

Tuân theo Nhẫn, khiến người ta khắc phục sự khiêu chiến. Ben Smith nói: ” Công việc của tôi có tính khiêu khích mạnh, có rất nhiều tình huống xuất hiện khó khăn, là một quá trình liên tục khắc phục sự căng thẳng khiêu khích. Tuân theo nguyên tắc Nhẫn khiến tôi có thể kiên trì. Trường kỳ bỏ xuống và sản sinh hiệu quả rất tốt. Đây thực sự là một hành trình mỹ diệu.”

                                                                                                    Tg: Nhược Tư