Dưới đây là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Hà, nguyên phó Giám Đốc Sở Y tế Bắc Giang về con đường đến với Pháp Luân Đại Pháp của cô: