Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người! Tôi trường kỳ bị rơi vào một trạng thái của một loại công năng. Đối với sinh vật không gian khác, tôi có thể nhìn, nghe và câu thông với chúng. Tôi cảm thấy phiền phức vì điều này. Tôi chỉ muốn được như người thường, có thể không nghe, không thấy để được tĩnh lặng.

Theo Tinhhoa TV