Vài năm trước chúng tôi chuyển đến căn nhà cũ 350 tuổi, và chúng tôi tìm thấy một cuốn sách, khi chúng tôi mở cuốn sách ra, toàn bộ thế giới của chúng tôi đã thay đổi, bởi vì nó nói về khả năng thấu thị của con người…. Đây là lời giới thiệu của hai thí sinh lọt vào chung kết của cuộc thi tìm kiếm tài năng nước Mỹ.

Tansinh.net