Xưa nay ai là người tu luyện Giác ngộ? Ai đã từng tu xuất thế gian? Đây là một bí mật vô cùng to lớn trong giới tu luyện.

mh

Xuất Thế Gian

Xưa nay ai người qua bờ giác
Nhân thế ai người xuất thế gian
Càn Khôn vốn dĩ là cơ mật
Nhất thiết “Thiên thời” mới đại khai
Giải cơn mê hoặc vô bờ bến
Trên miền tâm thức cõi nhân gian.

Ngàn năm cơ hội khi này đó
Có duyên đọc sách Chuyển Pháp Luân
Cùng tu Tính, Mệnh – Chân Thiện Nhẫn
Viên mãn công thành, xuất thế gian.

Điều bí mật to lớn trong giới tu luyện, thuận theo thiên tượng nay đã được giải khai trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, sách hay, ai cũng nên đọc qua, nhất là những ai có tinh thần ‘Tầm sư học Đạo’, những người tu luyện Phật gia, Đạo gia,… càng không thể bỏ qua cuốn sách rất hay này.

Vô Cố Nhân

>> Chờ đợi cả một đời, nhà sư Hàn Quốc đã đạt nguyện vọng