Hoa Kỳ tố Trung quốc với hàng loạt tội danh và chiến lược hạ gục Tàu Cộng.

Cuộc chiến hoa kỳ và ĐCS TQ.