Mỗi người đều là học sinh trong trường đời, điều quan trọng là tinh thần học hỏi, kỹ năng đọc và tự học cực kỳ quan trọng.

Một đời người chính là quá trình liên tục học hỏi, từ “học ăn học nói học gói học mở” cho đến các kỹ năng phổ thông, tới chuyên môn và cao cấp, chúng ta học từ gia đình và xã hội, học từ việc nghe, nhìn, ngửi, nếm, tiếp xúc, va chạm, học từ thầy, từ bạn, từ sách vở.

Ai ai cũng không xa rời việc học, tuy nhiên có những người sẽ học hành chăm chỉ hơn, và họ nhiều khả năng trở nên xuất sắc.

Mỗi người đều là học sinh trong trường đời, điều quan trọng là tinh thần học hỏi, kỹ năng đọc và tự học cực kỳ quan trọng.

Xã hội càng phát triển, tri thức càng phong phú, tự học từ việc đọc sách và kỹ năng sàng lọc tổng hợp tri thức từ internet trở nên cực kỳ quan trọng.

Không cần ai đó hô khẩu hiệu, sự thực là việc học chỉ chấm dứt khi chúng ta không còn hiện hữu trên thế gian này.

Nhưng đó chưa phải là hết, khi từ bỏ thân xác vật lý ở cấp độ phân tử và chuyển sang trạng thái lượng tử, cái mà dân gian gọi ‘linh hồn’ đó vẫn còn phải học cách trả nợ từ những việc đã làm khi sống ở không gian nhân loại.

Thế thì việc học, ngoài những kỹ năng, kỹ thuật và kỹ nghệ, điều quan trọng nhất vẫn là phải học cách sống tử tế, lương thiện. Những người giỏi nhất mà xã hội nhìn nhận, chúng ta không thể biết chắc về mức độ tử tế của họ, nhưng chắc chắn họ đều là những người coi trọng việc đọc và tự học.

(Vô Cố Nhân)

>> Mông Tuyền Thủy – Lộc Thủy Bảo Bình

>> Trà Đạo Tinh Túy

>> Bí mật của Bình An