Con người mạnh mẽ chăng? Không. Không phải ai cũng cứng lòng khi gặp biến cố to lớn bất ngờ, mà hầu hết đều sẽ bất giác kêu Trời trong vô thức. Còn những câu như “Ôi Chúa ơi”, “Ối Trời ơi”, “Thánh Thần ơi”… thì đã thành câu cửa miệng của phần lớn mọi người.

Điều lạ lùng là tôi từng nghe một câu cửa miệng của dân Phú Yên thuộc khu vực miền Nam Trung Bộ, khi mà họ nói về tình huống bó tay bất lực, nó đặc biệt ở chỗ gắn với một con số đậm chất tâm linh mà có thể nhiều người đã từng nghe: “Kêu Trời chín tiếng”.

Cũng là kêu Trời, nhưng tại sao lại kêu Trời chín tiếng? Chín tiếng đó là gì? Hẳn là nó hàm chứa năng lượng phi thường và lực độ phi thường !!! Cao nhân nào đã truyền ra câu đó?

Trên thực tế trong nhân gian có rất nhiều cao nhân, họ có thể biết trước tình cảnh của con người thế gian thời mạt kiếp, vì “Thiên cơ bất khả lộ” nên họ cũng không thể cứ nói trắng cả ra được, đành chọn cách để lại dự ngôn, mật ngữ mà thôi.

Mật ngữ “Kêu Trời Chín Tiếng” này tôi từng nghe từ khi chưa bước chân vào giới Tu Luyện, và lúc đó nghe cũng chẳng hiểu gì, vẫn chỉ nghĩ là câu cửa miệng vui tai. Nhưng, giờ đây, khi đã trở thành người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bỗng một ngày nhớ lại câu này thì hốt nhiên đại ngộ. Chẳng phải mật ngữ này nói về “Cửu tự chân ngôn” – Câu thần chú linh diệu cứu người qua Đại Kiếp Nạn thời cuối đó sao?

Ôi, những hoang mang trong tận cùng hoảng loạn, nào có ai đã trải đã từng !!! chính vì chưa rơi vào bước đường cùng đó mà chúng ta còn có cơ hội nghe về Chín chữ chôn ngôn này. Nếu ai đã có thể đọc được đến đây, xin hãy cùng tôi đọc tiếp, để biết đường tự cứu chính mình. Trân trọng kính mời.

KHI NẠN ĐẾN KÊU TRỜI CHÍN TIẾNG

Những tiếng kêu, thét gào, hoảng loạn
Những ngôi nhà đổ sập, đất rung
Có ai hay tai biến bất ngờ
Người vỡ giọng kêu trời chín tiếng.

Ôi Chúa ơi, Phật Thánh Thần ơi
Xin cứu rỗi, sợ rồi, đã thấy
Cơn sám hối muộn màng, thế đấy
Nơi thế gian lửa khói tàn tro.

Nếu đến ngày thanh lọc, đừng lo
Biết quy chính, vẫn còn cơ hội
Sáng Thế Chủ đến rồi, cứu độ
Chớ vô Tâm vô Pháp vô Thiên.

Chín chữ vàng Pháp Lực vô biên
Độ hết thảy Thần Tiên, Vạn Vật
Đừng vô tâm xa rời lẽ Thật
Người thế gian cần chín chữ thôi.

Chín chữ vàng rực rỡ tinh khôi
Tịnh hóa cả Đại Thiên Hồng Vũ
Chân Thiện Nhẫn muôn đời chẳng cũ
Chuyển Pháp Luân, Đại Pháp khai truyền.

Chín chữ vàng tặng người hữu duyên
Thành tâm nhẩm niệm qua Nạn lớn:

“PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO – CHÂN THIỆN NHẪN HẢO”

Chúc mọi người Bình An

15/09/2023
(Vô Cố Nhân)

💥 Tại sao 9 chữ chân ngôn có lực độ vô biên, nhất định phải xem rồi sẽ biết. Xem tại đây: bit.ly/543ok