Khi nhìn nhận vấn đề chúng ta không nên nóng vội phán xét người khác qua vẻ bề ngoài. Nghèo cũng có lòng tự trọng của người nghèo, câu chuyện dưới đấy là một minh chứng: