Trong cuộc sống đầy hỗn tạp và tranh đua này, Chúng ta chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự dính mắc của bụi trần. Thế nhưng trong bùn lầy vẫn luôn có những đóa sen thơm ngát . Giữa chốn hồng trần chúng ta vẫn có thể tỏa hào quang như những vì sao lấp lánh kia. Tất cả đều phụ thuộc vào cách chúng ta chọn lựa điều gì để tắm gội cho tâm hồn mình. Hãy giữ gìn Chân Thiện Nhẫn trong tâm, và rồi một ngày không xa, tôi và bạn sẽ tỏa sáng như những vì sao ấy!

Nguồn: Tân sinh tiếng trung