Hỡi người tình thế kỷ, đừng lìa xa người ơi, “lối về” còn ước hẹn, xưa ngàn năm cùng tôi…
mh
Thu đến rồi đi
Tình cũng biệt ly
Chỉ còn ta hát
Cây đàn bỏ đi
Chỉ còn thơ hát
Mênh mang đêm dài
Một vài con chữ
Ru bài nhạc khan.
 
Nhịp bước lang thang
Ru mình câu hát
Thênh thang đất trời
Thu mấy Thu rồi
Ơi.. à…..ơi…
 
Thu bước qua đời
Ru đời câu hát
Lời ru biển khơi
Bao kiếp con người
Bao kiếp Thu rồi
Ơi.. à…..ơi…
 
Bao nhiêu kiếp luân hồi, bao nhiêu kiếp Thu rơi, người vẫn chìm đắm mộng, một lời ru biển khơi…
 
Hỡi người tình thế kỷ, đừng lìa xa người ơi, “lối về” còn ước hẹn, xưa ngàn năm cùng tôi…
 
Hỡi người tình thế kỷ, Pháp Luân đã Chuyển rồi, lối mùa Thu người tới, bước cùng tôi về thôi…
 
CHUYỂN PHÁP LUÂN – Sách thiêng – Là chiếc thang để bước trở về nơi cội nguồn sinh mệnh: (http://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html)
 
Vô Cố Nhân