Tập Cận Bình trao quyền cho cảnh sát tùy ý lục soát, phong tỏa tài sản.

Luật an ninh Hồng kông cảnh sát được trao quyền ,lục soát tùy ý phong tỏa tài sản