Trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những con người có tấm lòng lương thiện và tốt bụng, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. 

Một thanh niên đóng giả làm học sinh bị hỏng xe đạp và trong người không mang tiền, cậu vào hỏi bác sửa xe đạp nhờ giúp đỡ. Bác nông dân sửa xe đầy chân chất này đã vá xe và nối xích đứt lại cho bạn đó dù biết rằng bạn đấy không có tiền.

Bác ơi, bác giúp cháu được không?
Được, giúp được, bác làm công đức thôi, cứ yên tâm!