Cậu bé vào quầy thuốc và ăn trộm lọ thuốc giảm đau về cho mẹ không may bị chủ cửa hàng thuốc bắt được và cái kết bất ngờ cho câu chuyện cảm động về tình thương người.

ScreenHunter_5

“Gieo nhân thiện thì sẽ hái quả lành” 

https://youtu.be/pPO_lHYkA7E