Kiếp người một cuộc trăm năm, hỏi rằng nhân thế mấy lần gặp nhau, hỏi rằng duyên khởi từ đâu? Rằng từ xưa ấy, nợ câu hẹn thề.

upẢnh học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân Thiện Nhẫn (Nguồn: FB Nguyễn Minh Hưng)

Đêm nay tôi ở trần gian
Chợp mi một lát đã ngàn năm qua
Em từ nơi ấy, rất xa
Hẹn tôi, nửa giấc mơ hoa bên đời
Trôi cùng năm tháng ngậm ngùi
Tôi và em lạc cuối trời bơ vơ
Chờ khi ĐẠI PHÁP khai truyền
Môi hiền em gọi, tôi tìm em qua
Trả cho nhân thế đoạn tình
Ta về thiên giới, quê mình xa xưa…

@ Đại Pháp, tên đầy đủ là Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, mục đích tìm về nguồn gốc chân thực của sinh mệnh.

Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện Phật gia (không phải Phật giáo vốn chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống Phật gia). Pháp Luân Đại Pháp không tôn giáo, không chính trị, phù hợp tối đa với cuộc sống sinh hoạt đời thường và với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

Tìm hiểu ĐẠI PHÁP có thể bắt đầu từ việc tham khảo sách CHUYỂN PHÁP LUÂN

Vô Cố Nhân

>> Ngàn năm ta đã chờ mong