Mở vòng tay để thiên nhiên ôm lấy bạn…. Để khổ đau tan theo gió mây đi ngàn xa …

 

Lời việt: Tri Âm
Biểu diễn: Bình Minh
STVonline