Tại sao cả thế giới đều đang dõi theo vị “nữ anh hùng” này?

Một sự thật đáng sợ mà ĐCS TQ đang che dấu người dân TQ và người dân thế giới