Ta là ai và ai vốn là ta, câu hỏi đã ngàn năm chẳng cũ, lũ chúng ta hình nhân phàm thế, hồn mê ba cõi chuyển vòng sinh, vừa đến khi mộng kia chợt tỉnh,  kịp nhớ ta xưa chốn thiên đình…

hoiaiconnho

Hỏi Ai Còn Nhớ, Hỏi Ai Quên?

Thế gian nhân loại
Sinh tử trầm luân
Vẫn luôn ngộ nhận
Thân thế muôn đời.
 
Nào ai hay biết
Thân đó thường nhân
Mà phần Linh Giác
Là các thiên thần.
 
Chúng ta bước chân vào đời
Ở nơi đây chốn bùn nhơ
Những mơ ước xưa nguyện thề
Hỏi ai còn nhớ… hỏi ai quên?
 
Chúng ta đến cõi hồng trần
Vì mong ước Chuyển Pháp Luân
Chúng ta đến cõi hồng trần
Học Chân Thiện Nhẫn… luyện tâm, thân.
 
Chúng ta xuống cõi hồng trần
Chờ mong Đại Pháp độ thế nhân
Chúng ta xuống cõi hồng trần
Chờ mong ngày… vũ trụ canh tân.
 
Chúng ta sống đêm ngày dài
Trầm luân sinh tử thật bi ai
Có ai nhớ chăng nguyện thề
Về nơi Thiên giới… của tương lai.
 
Đại Pháp khai truyền
Ban khắp mọi miền
Duyên kết muôn đời
Xin nhớ người ơi.
 
Đại Pháp đây rồi
Đây, Pháp Luân Công
Công Pháp tu luyện
Muôn kiếp chờ mong.

@ Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Pháp Luân Công giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện Phật gia (không phải Phật giáo). Pháp Luân công không tôn giáo, không chính trị, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Công đã được phổ truyền tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

Vô Cố Nhân

>> Vạn năm một thuở thênh thang cổng trời