Vì sao người xưa có thể biết được những sự việc xảy ra ngày hôm nay? Vì sao người Tây phương có thể biết được sự việc sẽ phát sinh của Trung Quốc? Đây là lý do chuyên mục “Tế ngữ nhân sinh” của chúng tôi đặc biệt chế tác ba tập thượng, trung, hạ trong tiết mục chuyên đề hôm nay ”Dự ngôn và nhân sinh”.


Trong tiết mục này, chúng ta có một vị khách mời đặc biệt, ông Tống Thần Quang, để giải đáp những nghi hoặc cho chúng ta. Ông Tống có nghiên cứu và kiến giải rất độc đáo về khoa học nhân thể, Trung Y và Kinh Dịch, v.v. Trong tập thượng này, Tống tiên sinh sẽ giới thiệu khái quát về nguồn gốc của dự ngôn, đặc điểm và ảnh hưởng của nó đối với toàn bộ cuộc sống xã hội chúng ta. “Thiêu Bính Ca” của Lưu Bá Ôn triều Minh, “Cách Am Di Lục” của Hàn Quốc và “Các Thế Kỷ” của Nostradamus người Pháp, v.v. giữa chúng có điểm nào chung? Đối với lịch sử đương thời và hiện tại, chúng có ảnh hưởng như thế nào?
Mời các bạn theo dõi phần 1 của chương trìnhVì sao người xưa có thể biết được những sự việc xảy ra ngày hôm nay? Vì sao người Tây phương có thể biết được sự việc sẽ phát sinh của Trung Quốc? Đây là lý do chuyên mục “Tế ngữ nhân sinh” của chúng tôi đặc biệt chế tác ba tập thượng, trung, hạ trong tiết mục chuyên đề hôm nay ”Dự ngôn và nhân sinh”.

maxresdefault

Trong tiết mục này, chúng ta có một vị khách mời đặc biệt, ông Tống Thần Quang, để giải đáp những nghi hoặc cho chúng ta. Ông Tống có nghiên cứu và kiến giải rất độc đáo về khoa học nhân thể, Trung Y và Kinh Dịch, v.v. Trong tập thượng này, Tống tiên sinh sẽ giới thiệu khái quát về nguồn gốc của dự ngôn, đặc điểm và ảnh hưởng của nó đối với toàn bộ cuộc sống xã hội chúng ta. “Thiêu Bính Ca” của Lưu Bá Ôn triều Minh, “Cách Am Di Lục” của Hàn Quốc và “Các Thế Kỷ” của Nostradamus người Pháp, v.v. giữa chúng có điểm nào chung? Đối với lịch sử đương thời và hiện tại, chúng có ảnh hưởng như thế nào?
Mời các bạn theo dõi phần 1 của chương trình.

Theo NTDTV tiếng việt