Hai sự việc lấy trong Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký.

Hình ảnh tùy tâm mà biến đổi

Bổ Điền Lâm nói” : Nghe nói ở Tuyền Châu có người, phát hiện bóng mình càng lúc càng không giống bản thân, xem xét cẩn thận, nhất cử nhất động của mình thì bóng cũng theo đó mà động rất hòa hợp. Chỉ là cái đầu của bóng gần giống như đầu của mình nhưng tóc thì rối loạn, giống như cỏ lợp xe; Hình dạng của tay chân đều co quắp, nhìn như chân chim ưng. Anh ta càng nhìn càng phát hiện bản thân như ác quỷ kỳ hình quái trạng. Người này sợ hãi thất thanh kêu lớn, gọi vợ đến xem, vợ anh ta đến nhìn thấy bóng và người chồng như nhau. Từ đó về sau, mỗi khi đêm xuống đèn lên, bóng của anh ta đều hiện hình dạng đó, lại nghĩ không ra nguyên nhân gì, làm anh ta hoảng sợ không biết làm sao cho tốt.

ky-thuat-thu-gian-giup-loai-bo-cang-thang-de-ngu-sau-image

Gần nhà có một thầy giáo trường tư. Người này biết chuyện nói: ” Yêu quái không xuất hiện một cách vô duyên vô cớ, ắt là do người chiêu mời nó tới. Hẳn là trong tâm của anh đang có ác niệm, vì đó mà quỷ la sát thừa cơ hiện hình trên thân anh, anh cẩn thận nghĩ xem, có phải nguyên nhân này không?”

Người này nghe xong, sắc mặt xuất hiện sợ hãi, còn bội phục kiến thức của vị tiên sinh.  Nói với tiên sinh: “Không sai, tôi với người ta tích chứa oan cừu. Tôi đã nghĩ, có ngày đem toàn gia hắn giết sạch, khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn, giải tỏa hận này. Rồi sau trốn sang Đài Loan. Bây giờ thân ảnh của tôi xuất hiện cái này, cũng có thể là quỷ thần đối với ác niệm của tôi mà cảnh cáo! Từ nay về sau, tôi kiên quyết đoạn tuyệt ác niệm này, xem xem lời đoán của ngài linh nghiệm hay không?

Rồi khi tối đến, bóng người của anh ta lại khôi phục lại như bình thường. Đây chính là ý niệm nhất chuyển lập tức phân thành họa phúc!

Số mệnh có thể đổi

Tiên sinh Tân Đồng Phủ lúc nhận chức tri huyện Nghi Dương thì có một vị lão giả đưa cho ông một tờ trình nói: ” Tối hôm qua tôi ngụ bên ngoài thành ở cửa đông, nhìn thấy có 5, 6 con quỷ thắt cổ tiến vào thành. Sợ rằng sẽ tìm người thế thân. Thỉnh ngài nhanh chóng thông báo cho mọi người, đối với người ở và vợ con không được lăng nhục, khi phụ, việc gì cũng khiêm nhượng và hỗ trợ không tranh đấu, khiến những con quỷ đó không có cơ hội thi triển.”
Tân tiên sinh xem tờ trình mà rất tức giận, lấy tội danh yêu ngôn hoặc chúng[lời ma quỷ làm loạn mọi người] đem lão giả đánh, rồi sai người đem lão giả tống ra ngoài. Lão giả không hề oán hận, đi tới bậc thềm, ngồi xuống đó gục trên gối nói: ” Đáng tiếc thay! 5, 6 người không cứu được rồi!”

Qua vài ngày, có người báo với Tân tiên sinh rằng, trong thành có bốn người treo cổ chết. Tiên sinh thất kinh, lúc này mới cảm thấy việc rất nghiêm trọng. Vội vàng sai người dẫn người đưa tờ trình đến hỏi. Lão giả nói: ” Mấy ngày qua, tôi bị hôn trầm không nhớ được gì, hôm nay tôi mới biết đã từng đưa tờ trình này.”
Chuyện này tự nhiên lan ra, nhà nhà đều đề phòng. Sau đó, quả nhiên có 2 người trèo lên nhưng đã kịp thời cứu sống lại. Một là con dâu vì bà bà ngược đãi mà treo cổ, mà bà bà sau đó rất hối hận. Một trường hợp khác vì chủ nợ bức bách quá mà treo lên, chủ nợ sau đó liền hủy giấy nợ. Vì đó mà hai người đều được cứu.