Illuminati là thuật ngữ xuất hiện gần 300 năm qua với nhiều giả thuyết, nhiều câu chuyện kỳ bí. Thực chất Illuminati là một hội kín, một tổ chức bí mật, được điều khiển bởi các dòng tộc giàu có nhất thế giới với mục tiêu là thiết lập một trật tự thế giới mới (New World Order) theo ý họ. Đó là nơi phần đa nhân loại, trong đó có bạn và tôi, phải chết bởi chiến tranh hoặc dịch bệnh. Nơi Chúa, Phật và các chính Thần không tồn tại, chỉ có tôn giáo của Quỷ Satan, nơi khái niệm quốc gia và dân tộc không tồn tại, chỉ có nô lệ (những người sống sót) và “kẻ thống trị” – những người đang điều khiển hội kín Illuminati này.

Vậy nếu Illuminati là có thật và mục tiêu họ theo đuổi suốt gần 300 năm qua là nhất quán và kiên định thì họ đã và đang dùng công cụ gì để đạt mục tiêu của mình? Illuminati nhắm vào 3 phương diện:

– Niềm tin vào chính Thần: Phá hủy niềm tin vào Chúa, Phật để tiến tới tôn thờ Chúa tể duy nhất là Quỷ Satan; bước đầu là cổ súy thuyết vô thần luận, nền tảng là thuyết tiến hóa của Darwin;

– Phá hủy giá trị gia đình, nơi gắn kết vợ – chồng – con cái không còn thiêng liêng thông qua giải phóng tình dục, cổ súy hôn nhân đồng tính, đề cao giá trị bản thân (vị kỷ, vị tư)…

– Làm méo mó chức năng của chính phủ. Bước 1: Chia để trị thông qua chế độ cộng sản, tức là chính phủ sẽ thâu tóm hết tài sản quốc gia, toàn quyền trong việc chia lại tài sản này cho dân chúng; tâm lý phụ thuộc và sợ hãi chính phủ sẽ khiến người dân không thể độc lập trong tư duy, không thể sáng tạo trong lao động,.. Bước 2: Thâu tóm chính quyền và niềm tin của người dân vào các tổ chức toàn cầu. Trong bước này, khi người dân không còn niềm tin vào chính quyền quốc gia tham lam và hủ bại, người dân sẽ hướng niềm tin của mình vào các tổ chức quốc tế. Khi khái niệm quốc gia, dân tộc không tồn tại, khi các chính quyền độc tài không còn quản lý được nỗi sợ hãi của người dân trước thảm họa dịch bệnh, khủng hoảng,… khi đó Illuminati hoàn tất mục tiêu của họ, trở thành “kẻ thống trị” loài người!

Vậy mục tiêu của họ ảnh hưởng tới mỗi người dân trên địa cầu này như thế nào? Ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào? Âm mưu của họ có nguy hiểm đến mức chúng ta phải quan tâm và phẫn nộ không? Câu trả lời là CÓ ! Bởi vì, những gì Illuminati làm đang hủy hoại tinh thần của bạn, sức khỏe của bạn, đang lừa dối bạn trong từng viên thuốc mà bạn uống, từng cm3 không khí mà bạn hít thở, đang cố gắng đầu độc con cái của bạn để kéo chúng về phe của Quỷ… Nhưng rốt cuộc, họ có đạt được mong muốn không sẽ phụ thuộc vào nhận thức của bạn về Illuminati, phụ thuộc vào THIỆN niệm chân chính của bạn trong bảo vệ cuộc sống, con cái, gia đình và xã hội, biến THIỆN niệm thành hành động và lan tỏa nó. Đó là cuộc chiến Chính – Tà thực sự trong chính bạn, gia đình bạn và xã hội mà bạn đang sống.

Theo : Tinh Hoa