Có một nhóm người mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn các bạn biết đến…đó là nhóm người nào. cũng theo dõi Video sau để biết nhé.