Vùng Trung thổ ban đầu là một nơi tuyệt đẹp đầy hoa. Nhưng kể từ khi con ác long đỏ phun lửa đến, tất cả mọi thứ thay đổi. Các sinh vật ở đó bắt đầu chịu sự tra tấn nặng nề.

ScreenHunter_201Suốt 60 năm, con rồng đỏ độc ác và những bạn đồng hành của nó vui thích tra tấn các sinh vật khác.

Tuy nhiên các con quái thú cũng bị tổn thương nặng nề do các sinh vật khác kháng cự lại những bạo ngược của chúng. Rồng đỏ cũng nằm trên giường hấp hối

Khi rồng đỏ biết bất cứ ai ăn Khoai Tây Đại hiệp có thể sống thêm 60 năm. Liền ra lệnh những con quái thú đi truy lùng Khoai Tây. Và câu chuyện truyền thuyết của Khoai Tây Đại hiệp bắt đầu từ đó.

Theo NTDTV